• Frekvent start vid stängd eller öppen kran

  Pumpen startar frekvent och visar GO även när kranen är STÄNGD. Olika förslag för att åtgärda problemet visas nedan.   Pumpen startar och stannar av sig själv även när kranen är ÖPPEN. Förslag för att åtgärda problemet visas nedan.

 • Olja i brunnsvattnet

  Ibland efter en djupvattenpump har installerats kan det finnas ett blått sken på vattenytan i brunnen.

 • SB på displayen men inget tryck i kranen

  Om displayen visar SB men det finns inget tryck i kranen kan du följa nedan åtgärd för att felsöka problemet.  

 • Tuggerpump går dåligt

  Om en skärande tuggerpump för avloppsvatten plötsligt ger mycket försämrad prestanda, följ nedan åtgärda för att felsöka problemet.

 • Dåligt vattenflöde/tryck i kran

  Om du upplever att det inställda trycket i MiljöPLUS styrenheten är för lågt, kan du följa nedan åtgärder för att ställa in systemtrycket.  

 • Inget vatten från avtappning före en MiljöPLUS

  En avtappning monterad före en PWM230 eller PWM400 kommer inte fungera. Styrenheten kan inte känna av om det tappas vatten före den. Följ nedan åtgärder.