• DIG entreprenadpump blir överhettad

    DIG entreprenadpumpen är konstruerad för tömning av gropar eller översvämning. När det inte finns vatten och pumpen sörplar, kyls inte motorn och tills slut löser överhettningsskyddet.

  • Pulserande vatten i kran

    Ibland kan man uppleva att vattnet pulserar i kranen. Genom att följa nedan instruktioner kan du avhjälpa problemet.