• Vattnet smakar gummi

  Ibland efter en ny installation kan man känna en underlig smak/lukt i brunnsvattnet.    

 • Pumpen startar ofta

  Trycktanken fungerar inte som den ska, pumpen startar för ofta. Följ nedan instruktioner för att avhjälpa problemet.  

 • Luftinjektorn fungerar ej

  Följ nedan åtgärder för att få fart på en nyinstallerad luftinjektor som inte suger tillräckligt med luft.  

 • Pump har slutat fungera

  Ibland kan din pump sluta fungera efter att den tidigare fungerat felfritt. Följ nedan åtgärder.  

 • EMC störning

  EMC störningar är ett problem för de flesta elektroniska produkter och existerar i alla situationer i olika mån. Flimrande belysning, långsam internet, TV-störningar, störning i IP telefoni kan vara symptom av EMC störning. Störningar kan uppstå av flera skäl och det är svårt att helt och hållet ta bort. Bevisas…

 • Jordfelsbrytare löser ut

  Jordfelsbrytaren löser ut när pumpen startar. Följ nedan åtgärder för att avhjälpa problemet. Grundfos SQ Övriga djupvattenpumpar

 • Dåligt flöde

  Upplever du dåligt flöde i dina kranar kan du följa nedan åtgärder för att avhjälpa problemet.