• Pump stannar ej

  Pumpen är igång hela tiden, när samtliga kranar är avstängda.

 • Felmeddelande LP

  Felmeddelandet LP betyder låg spänning. Ibland kan detta vara på grund av underdimensionerad kabel till pumpen.

 • Felmeddelande BP

  Felmeddelandet BP betyder att trycksensorn har slutat fungera.  

 • Felmeddelande OL

  Felmeddelandet OL betyder Överström till pumpen. Följ nedan felsökningssteg för att avhjälpa problemet.  

 • Motorhaveri

  Följ nedan instruktioner för att dubbelkolla prognosen om motorhaveri på en 3x400V djupvattenpump.  

 • Felmeddelande BL

  Felmeddelande BL betyder att vatten inte kommer fram till styrenheten. Följ nedan felsökning/åtgärder för att avhjälpa problemet.

 • Felmeddelande OF

  Felmeddelande OF betyder överbelastning och kan bero på en del olika saker.