MiljöPlus

Djupvattenpump­ar med konstanttryck varvtalsreglering
 • Dåligt flöde

  Upplever du dåligt flöde i dina kranar kan du följa nedan åtgärder för att avhjälpa problemet.  
 • EMC störning

  EMC störningar är ett problem för de flesta elektroniska produkter och existerar i alla situationer i olika mån. Flimrande belysning, långsam...
 • Felmeddelande BL

  Felmeddelande BL betyder att vatten inte kommer fram till styrenheten. Följ nedan felsökning/åtgärder för att avhjälpa problemet.
 • Felmeddelande E15

  E15 felet kan uppstå när styrenheten installeras i en fuktig miljö och fukt bildas mellan anslutningarna på de bakre och främre...
 • Felmeddelande E3

  Felmeddelande E3 innebär ett elektroniskt fel. Följ nedan steg för att åtgärda.
 • Felmeddelande LP

  Felmeddelandet LP betyder låg spänning. Ibland kan detta vara på grund av underdimensionerad kabel till pumpen.
 • Felmeddelande OC

  Felmeddelandet OC betyder att pumpen drar för mycket ampere. Följ nedan steg för att hitta orsaken och åtgärda problemet.
 • Felmeddelande OF

  Felmeddelande OF betyder överbelastning och kan bero på en del olika saker.
 • Felmeddelande OL

  Felmeddelandet OL betyder Överström till pumpen. Följ nedan felsökningssteg för att avhjälpa problemet.  
 • Felmeddelande PD

  Felmeddelandet PD kan uppstå efter styrenheten har stängts av plötsligt som följd av t.ex. ostabil strömförsörjning eller överström.