Dåligt flöde

Upplever du dåligt flöde i dina kranar kan du följa nedan åtgärder för att avhjälpa problemet.

Silar blockerade

Kontrollera silar i samtliga kranar för blockering. Rengör om nödvändigt.

Smutsfilter blockerat

Kontrollera smutsfiltret under styrenheten för blockering. Rengör om nödvändigt.

Vattenfilter blockerat

Kontrollera björnfilter eller dylikt för för blockering. Rengör/byt filterpatron om nödvändigt.

Felaktiga inställningar

Inställningar i styrenheten kan vara felaktiga eller har ändrats utan kunskap. Kontrollera och justera om nödvändigt.

Låg tillrinning i borrhålet

Upplever du att flödet i kranen blir sämre när man tar vatten under en längre tid kan det bero på att tillrinningen i brunnen är otillräcklig. Kontakta din installatör för att diskutera hur man kan öka tillrinningen till brunnen.

 

Was this article helpful?

Related Articles