Dåligt vattenflöde/tryck i kran

Om du upplever att det inställda trycket i MiljöPLUS styrenheten är för lågt, kan du följa nedan åtgärder för att ställa in systemtrycket.

Obs!

Kontakta installatör som har utfört arbetet för att diskutera din installation innan några inställningar ändras. Det kan finnas anledning varför det inställda trycket är relativt lågt t.ex. att rörledningar är gamla och svaga.

Åtgärder

Efter att du fått installatörens samtycke, följ nedan steg för att öka systemtrycket.

  1. Tryck Mode & SET.
  2. Tryck Mode tills man kommer till SP.
  3. Öka till önskat värde och tryck SET för att spara ändring

 

Was this article helpful?

Related Articles