Dåligt tryck (PWM230D/Standalone)

Kontrollera rotationen

 • Tryck MODE SET samtidigt i fem sekunder.
 • Tryck MODE tills man kommer till RT.
 • Tryck + eller för att växla rotation.

Den rotation som ger högst tryck vid lägst frekvens är rätt.

Fel lufttryck i trycktank

 1. Lufttrycket i trycktanken skall vara 1 bar under det inställda trycket i styrenheten.
 2. För att kontrollera det inställda trycket, tryck MODE SET i 5 sekunder.
 3. Trycket visas i displayen. Antingen växlar det mellan SP och det inställda trycket eller så visas det SP och det inställda trycket.

För att kontrollera lufttrycket i tanken

 1. Stäng av styrenheten (Obs! dra endast ut kontakten när det står SB i displayen).SB betyder Standby. Detta uppstår när man har stängd kran och pumpen är i viloläge.
 2. Öppna en kran för att göra systemet trycklöst. Låt kranen stå öppen.
 3. Kontrollera lufttrycket i tanken och justera om nödvändigt till 1 bar under det inställda trycket i styrenheten.
 4. Läcker det luft ur påfyllningsventilen skall tanken bytas ut.
 5. Kommer det vatten ur påfyllningsventilen när trycket kontrolleras skall tanken bytas.
 6. Starta nu styrenheten för att se om det hjälpte att justera trycket.

Kontrollera trycksensorn

Tryck Mode tills man kommer till UP parametern på styrneheten. Är värdet 16 ska trycksensorn bytas ut – kontakta installatör.

 

Was this article helpful?

Related Articles