Dåligt vattenflöde/tryck i kran.

Kan bero på dålig vattentillrinning eller igensatta rör
Kontrollera om det går att förändra flödet genom att öka trycket genom att ändra ”Set point”. Varvtalet (Hz) borde öka likaså flödet.
Ändring görs genom att gå in på ”Menu” med pilarna och genom att trycka ”enter pilen” komma in i ”Control parameter”.
Trycka in koden 001 meny Bläddra till ”Set value” och tryck enter,
Siffran blinkar, ändra med pilar upp eller ner. Tryck enter.
Siffran slutar blinka.
Tryck på röda knappen för att återgå till ”Användarläge”
Går pumpen åt rätt håll?
Testa genom att byta rotationsriktning.
Ändring görs genom att gå in på ”Menu” med pilarna och genom att trycka ”enter pilen”. Bläddra med upp o ner pilarna för att komma in i ”Motor parameter”.
Trycka in koden 002
Bläddra till ”Rotation sense” och tryck enter, ”--- / < --- blinkar, ändra med pilar upp eller ner.
Tryck enter. Siffran slutar blinka.
Tryck på röda knappen för att återgå till ”Användarläge”

Silar blockerade
Kontrollera silar i samtliga kranar för blockering. Rengör om nödvändigt.
Smutsfilter blockerat
Kontrollera smutsfiltret under styrenheten för blockering. Rengör om nödvändigt.
Vattenfilter blockerat
Kontrollera björnfilter eller dylikt för för blockering. Rengör/byt filterpatron om nödvändigt.
Felaktiga inställningar
Inställningar i styrenheten kan vara felaktiga eller har ändrats utan kunskap. Kontrollera och justera om nödvändigt.
Låg tillrinning i borrhålet
Upplever du att flödet i kranen blir sämre när man tar vatten under en längre tid kan det bero på att tillrinningen i brunnen är otillräcklig. Kontakta din installatör för att diskutera hur man kan öka tillrinningen till brunnen.

Was this article helpful?

Related Articles