DIG entreprenadpump blir överhettad

DIG entreprenadpumpen är konstruerad för tömning av gropar eller översvämning. När det inte finns vatten och pumpen sörplar, kyls inte motorn och tills slut löser överhettningsskyddet.

Åtgärd

Välj en pump med mantel runt motorn för kylning. T.ex en pump från Proril serien – Kontakta oss för offert!

Was this article helpful?

Related Articles