EMC störning

EMC störningar är ett problem för de flesta elektroniska produkter och existerar i alla situationer i olika mån. Flimrande belysning, långsam internet, TV-störningar, störning i IP telefoni kan vara symptom av EMC störning. Störningar kan uppstå av flera skäl och det är svårt att helt och hållet ta bort. Bevisas störningen orsakas av pumpen i drift kan du följa nedan åtgärder för att avhjälpa eller minimera problemet.

Bevis på påverkan

Innan felsökning kan påbörjas skall försämring av kvalitet i t.ex. bredbandets anslutning kunna visas vara som direkt följd av pumpens drift, utan undantag. Detta för att bevisa att pumpen och inte annan utrustning i närheten är källan till EMC-störningen .

Ställ in styrenheten

Gäller MiljöPLUS Generation 2.0.

  1. Tryck MODE SET + i fem sekunder.
  2. Tryck MODE tills CF visas i displayen.
  3. Välj mellan tre värden 5, 10 eller 20 kHz och testa om det avhjälper problemet.
  4. Tryck SET för att spara ändringarna.

Byt modem

Prova att byta modem. Inbyggt skydd mot extern EMC störning utvecklas ständigt och äldre modeller kan påverkas i högre grad.

Installera ingångsfilter

Vi kan skicka ut ett ingångsfilter som placeras mellan vägguttaget och styrenheten, lätt monterad utan behov av elektriker.

Bredbandsfilter

Be bredbandsleverantören installera ett EMC-filter på husets bredbandsanslutning.

Installera utgångsfilter

Ett utgångsfilter kan installeras av en servicetekniker alternativt fackman med elbehörighet.

Was this article helpful?

Related Articles