ESPS Kontroll

Fungerar inte ESPS nivågivaren som det ska, använd en Multimeter och följ nedan steg för att kontrollera.

Kontroll utav start & stop signal

  1. Ställ in multimeter på ohm
  2. Håll ESPS givaren i horizontellt läge. Är det kontakt mellan vit och röd ledare fungerar start & stop signalen

Kontroll utav larm signal

  1. Ställ in multimeter på ohm
  2. Dra försiktigt i det översta membranet. Får du kontakt mellan orange och grön ledare fungerar larm signalen

Was this article helpful?

Related Articles