Felmeddelande Alarm A09 Frekvensparametrar stämmer inte

En parameter i inställningen är fel satt.
Kontrollera så att min frekvens är högre än 10 Hz (5,07).

Kontrollera att min frekvens är lägre än 65Hz. (5,07).

Kontrollera att min frekvens är lägre än max frekvens. (5,07; 5,08).

Was this article helpful?

Related Articles