Felmeddelande ALARM F02 Short circuit

Allvarligt fel på motorn som kortslutning eller en ledning är inte kopplad.
Koppla bort motorn från enheten och kolla isolationsvärden lindning mot jord samt motstånd i ohm mellan faserna.

Jämför med värden i motor tabell .

Kontrollera så att alla faser är väl anslutna och inget är lös i kopplingsboxar mellan enheten och pump eller i skarvar.

Om osäker kontakta en elektriker

Allvarligt fel i frekvensomformaren.
Enheten måste bytas.

Was this article helpful?

Related Articles