Felmeddelande Alarm X13 Internal Errorr

Kommunikationen mellan panelens knappar/ display och huvud kretskortet felar.
Kontrollera flatkabeln anslutningarna mellan de 2 kretskorten.
Internt fel i enheten.
Dra ut stickkontakten och återställ.

Om felet kvarstår byt enheten.

Was this article helpful?

Related Articles