Felmeddelande E3 (PWM230/Standalone)

Felmeddelande E3 innebär ett elektroniskt fel. Följ nedan steg för att åtgärda.

Åtgärder

  1. Starta om enheten genom att trycka in Mode Set + samtidigt i fem sekunder.
  2. Om felmeddelandet kvarstår, kontakta installatör för hjälp att byta ut kretskortet.

Was this article helpful?

Related Articles