Felmeddelande LP

Felmeddelandet LP betyder låg spänning. Ibland kan detta vara på grund av underdimensionerad kabel till pumpen.

Spänningsfall

Om problemet kvarstår efter omkalibrering skall du kontrollera dimensionen på pumpkabeln. Kontakta oss för att kontrollera om den måste bytas ut till en grövre dimension.

Was this article helpful?

Related Articles