Felmeddelande MAX. VALUE ALARM

Vattentrycket i systemet överstiger inställt värde

Kontrollera så att enheten inte har slutat att reglera och pumpvarvtalet bara går upp mot 50Hz.

Kontrollera om huvudavstängningsventil är stängd.

Kontrollera att värde för Max Alarm Value inte är för låg.

Was this article helpful?

Related Articles