Felmeddelande NO WATER (DRY RUN COSPHI)

Enheten känner att motor som driver pumpen inte har den förväntade belastningen och indikerar att vattnet har tagit slut och pumpen bara snurrar med låg belastning.

Kontrollera det inställda värdet för DRY RUN – Cosphi cirka 60% av den nominella cosphi (vid nominell frekvens) som anges på märkskylten

Kontrollera att det finns vatten i borrhålet.

Är det så att felet kommer efter en tidsförbrukning är ett säkert tecken på vattenbrist.

Vid upptäckt av torrkörning gör styrenheten upp till 5 omstartsförsök enligt inställd fördröjning.

Was this article helpful?

Related Articles