Felmeddelande OF

Felmeddelande OF betyder överbelastning och kan bero på en del olika saker.

Felaktig inkoppling

Kontakta en Servicepartner eller fackman med elbehörighet för att kontrollera kopplingsdosan inuti borrtoppen för felaktig/bristfällig inkoppling eller fukt.

Pump är igensatt eller sitter fast

  1. Kontakta en Servicepartner eller fackman med elbehörighet för att mäta ledningsmotstånd samt isoleringsmotstånd i motorn från borrtopp.
  2. Kontrollera att axeln mellan pump och motorn roterar fritt.
  3. Kontrollera om brunnen behöver spolas från borrkax m.m.
  4. Kontrollera om pumpen är igensatt med sand/järn/beläggningar

Trasiga Kondensatorer

Om ingen av ovan åtgärder har avhjälpt problemet är det möjligt att kondensatorerna i kretskortet är trasiga. I så fall måste hela kretskortet bytas ut av en Servicepartner eller fackman med elbehörighet.

Was this article helpful?

Related Articles