Felmeddelande OL

Felmeddelandet OL betyder Överström till pumpen. Följ nedan felsökningssteg för att avhjälpa problemet.

Bristfällig elanslutning

Kontrollera att samtliga anslutningar på pumpen, borrtop, kopplingsdosor och styrenheten är riktigt gjorda.

Ej ansluten motorn

Kontrollera att motorn är korrekt ansluten

Felinställd ampere

Kontrollera att RC parametern i styrenheten är inställd enligt motorns märkskylt.

Felaktig rotation

Kontrollera att motorn roterar på rätt håll.

Felmonterad motor

Kontrollera att motorn är korrekt för pumpen och styrenheten.

Skadade kondensatorer

Kontrollera för skada på kondensatorerna på kretskortet.

Blockering i pump

Kontrollera att pumpen inte är blockerad och kan rotera.

 

Was this article helpful?

Related Articles