Felmeddelande OVERCURRENT MOT.

Motoröverlast:

Motorns ingångsström är högre än inställd parametern för nominell motorström

Spänningsfallet som orsakas av styrenheten leder till högre ingångsström än den nominella.

Säkerställ att motorn tål ökad ström.

Was this article helpful?

Related Articles