Felmeddelande SC

Felmeddelandet SC betyder kortslutning i systemet. Följ nedan information för att hitta orsaken.

Åskväder

Om det har varit åskväder i samband med felet är det troligt att ett åsknedslag har skadat kretskortet. Pumpen bör vara oskadad eftersom kretskortet tagit hela slaget. Kretskort måste bytas av Servicepartner eller fackman med elbehörighet.

Rekommendation för deltidsboende: Dra ut stickkontakten när ni lämnar installationen för att minska risken för åskskada.

Stickpropp har dragits ut

Genom att dra ut stickproppen när pumpen är igång kan man lätt skada kretskortet. Detta är handhavande fel och täcks ej av garantin. Kretskort måste bytas av en servicepartner eller fackman med elbehörighet.

Styrenheten måste först visa SB i displayen (Standby) innan kontakt kan dras ut.

Inkoppling borrtopp

Kontakta en servicepartner eller fackman med elbehörighet för att kontrollera kopplingsdosan inuti borrtoppen för felaktig/bristfällig inkoppling eller fukt.

Skadad pumpkabel

Kontakta en servicepartner eller fackman med elbehörighet för att kontrollera kabeln till borrtoppen och ner till pumpen för eventuell skada.

Vattenintrång

Om styrenheten har frusits sönder kan vatten ha kommit inuti styrenheten och orsakat kortslutning.

Kontakta installatör för att byta styrenhet.

Fabriksåterställning

Ibland kan ett SC fel raderas från minnet genom en fabriksåterställning. Kontakta installatör för hjälp att fabriksåterställa och programmera styrenheten. Visar det fortfarande SC måste kretskortet bytas ut av en Servicepartner eller fackman med elbehörighet.

Was this article helpful?

Related Articles