Felmeddelande Underhåll ’Gul LED’ blinkar

1 blinkning

Högnivå ingång aktiverat Ingång 3 – 4 sluten som kan beror på
Verklig högnivå och pumpgropen är full

- Om ingen annan larm är aktiv, kontrollera varför inte pumpen har pumpat ut, kanske en utloppsventil är avstängd.
Om Pump Fel 'Röd LED' lyser är det ett allvarligt fel på pumpen.
2 blinkning

Pumpen har stannat pga drift tiden på pumpen efter start har blivit för lång.

- Kontrollera om inte 'Run time' tiden är för kort eller om stop signalen från givaren felar.
3 blinkning

Pumpen har stannat pga överlast (drift amperen är högre än inställd överström skydd). Normalt ser man att även Pump Fel ’Röd LED’ lyser med fast sken och släckas för en sekund var fjärde sekund.

Kontrollera så att I.max ström är 10% högre än pumpens märkström.

Justera och testa.

- Kontrollera så att inget sitter i pumphjulet som överlastar motorn.

Justera och testa.

4 blinkning

Pumpen har stannat p.g.a. fasfel eller öppen termokontakt (Klixon)

Kontrollera så att klixon ingång 6-7 inte är öppen och om pumpen har en inbyggd termoswitch att inte den har öppnad.

Kontrollera så att alla 3 faser är befintliga(Om pumpen är 3 fas), eller om nån anslutning har lossnat.

Was this article helpful?

Related Articles