Felmeddelande OC

Felmeddelandet OC betyder att pumpen drar för mycket ampere. Följ nedan steg för att hitta orsaken och åtgärda problemet.

Felaktig inkoppling

Kontakta en Servicepartner eller fackman med elbehörighet för att kontrollera kopplingsdosan inuti borrtoppen för felaktig eller bristfällig inkoppling.

Felaktiga inställningar

Kontrollera att strömmen till pumpen är korrekt inställd – parameter RC i MiljöPLUS styrenheten.

Smutsfilter igensatt

Kontrollera om smutfiltret under MiljöPLUS Styenheten är igensatt och rengör vid behov.

Pump igensatt

Kontrollera om pumpen är igensatt med järn/beläggningar från vattnet.

Was this article helpful?

Related Articles