Frekvent start vid stängd eller öppen kran

Pumpen startar frekvent och visar GO även när kranen är STÄNGD.
Olika förslag för att åtgärda problemet visas nedan.

System omstart

Öppna en kran, tryck sedan på MODE SET + samtidigt i ca 5 sekunder.

Kontrollera läckage

Kontrollera samtliga kranar inomhus och utomhus samt WC stolar – finns det läckage?

Fel lufttryck i trycktank

 1. Lufttrycket i trycktanken skall vara 1 bar under det inställda trycket i styrenheten.
 2. För att kontrollera det inställda trycket, tryck MODE SET i 5 sekunder.
 3. Trycket visas i displayen. Antingen växlar det mellan SP och det inställda trycket eller så visas det SP och det inställda trycket.

För att kontrollera lufttrycket i tanken

 1. Stäng av styrenheten (Obs! dra endast ut kontakten när det står SB i displayen).SB betyder Standby. Detta uppstår när man har stängd kran och pumpen är i viloläge.
 2. Öppna en kran för att göra systemet trycklöst. Låt kranen stå öppen.
 3. Kontrollera lufttrycket i tanken och justera om nödvändigt till 1 bar under det inställda trycket i styrenheten.
 4. Läcker det luft ur påfyllningsventilen skall tanken bytas ut.
 5. Kommer det vatten ur påfyllningsventilen när trycket kontrolleras skall tanken bytas.
 6. Starta nu styrenheten för att se om det hjälpte att justera trycket.

 

Pumpen startar och stannar av sig själv även när kranen är ÖPPEN.
Förslag för att åtgärda problemet visas nedan.

FZ värde för lågt. (Endast för Miljöplus Standalone)

 1. Tryck MODE SET samtidigt i ca 5 sekunder.
 2. Tryck MODE tills man kommer till FZ.
 3. Öka värdet med 2 Hz med + knappen. Tryck sedan SET för att spara och se om det hjälper.
 4. Hjälper det inte att öka 2 Hz. Utför stegen ovan igen för att öka ytterligare 2 Hz tills problemet är åtgärdat.

Was this article helpful?

Related Articles