Frekvent start vid stängda kranar

Pumpen startar frekvent och visar frekvens även när kranen är STÄNGD.
Troliga orsaker till problemet är mindre läckage i systemet eller dålig lufttryck i utjämningskärlet
Kontrollera läckage
Kontrollerasamtliga kranar i huset samt WC stolar- Finns det läckage?

Åtgärda och problemet försvinner!

Fel lufttryck i trycktanken

Lufttrycket i trycktanken skall vara 0,5 bar under det inställda trycket i styrenheten.

  1. För att kontrollera det inställda trycket, gå in på ”Menu” med pilarna och genom att trycka ”enter pilen” kommer in i ”Control parameter”.
  2. Trycka in koden 001
    Bläddra till ”Set value” Notera värdet.
  3. Tryck på röda knappen för att återgå till ”Användarläge”
För att kontrollera lufttrycket i tanken

Stäng av styrenheten genom att trycka på den röda knappen tills du ser INV OFF.

  1. Öppna en kran för att göra systemet trycklöst. Låt kranen stå öppen.
  2. Kontrollera lufttrycket i tanken och justera om nödvändigt till 1 bar under det inställda trycket i styrenheten.
  3. Läcker det luft ur påfyllningsventilen skall tanken bytas ut.
  4. Kommer det vatten ur påfyllningsventilen när trycket kontrolleras skall tanken bytas.
  5. Starta nu styrenheten för att se om det hjälpte att justera trycket.

 

Was this article helpful?

Related Articles