Grundfos SQ problem

Dessa pumpar havererar ibland p.g.a. för höga mängder sand och jord i brunnsvattnet, detta orsakar blockage vilket leder till haveri.

Om det är en nyinstallation är det troligt att det är sand och jord som är orsaken.

Vi kan skicka en ersättningspump och kontrollera den havererade pumpen i vår testlokal.

Grundfos erbjuder 3 års garanti på produktfel.

Was this article helpful?

Related Articles