Installera järnfilter med MiljöPLUS

När man installerar ett järnfilter med MiljöPLUS så är det viktigt att förstår funktionen på järnfiltret.

  • Ett standard järnfilter med backspolning installeras alltid efter MiljöPLUS styrenheten. Detta p.g.a. att filtret behöver vatten under backspolning.
  • Ett Göingefilter installeras också efter MiljöPLUS 230 styrenheten. Styrenheten kopplas elektroniskt till tryckvakten som styr start/stop.

Was this article helpful?

Related Articles