Jordfelsbrytare löser ut

Jordfelsbrytaren löser ut när pumpen startar. Följ nedan åtgärder för att avhjälpa problemet.

Grundfos SQ

Mät jordfelet

  1. Be fackman med elbehörighet mäta jordfelet.
  2. Tillverkaren anger att krypström/läckström mellan 14-18 mA är godtagbart.

Tänk på att om flera maskiner såsom diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, mm går på samma jordfelsbrytare så ger även dessa maskiner läckström/krypström.

Testa annat vägguttag

Prova att koppla in pumpen på ett annat vägguttag,

Övriga djupvattenpumpar

Kontrollera jordfelsbrytaren

  1. Stäng av strömmen.
  2. Öppna locket till jordfelsbrytaren och kontrollera om vatten/fukt finns.
  3. Torka av om nödvändigt och låt lufttorkas. Montera ihop och testa.

För liten jordfelsbrytare

Enligt vår manual, rekommenderar vi en jordfelsbrytare på minst 30 mA.

Gammal/dålig jordfelsbrytare

Prova att byta ut jordfelsbrytaren mot en ny av bra kvalitet.

Kontrollera anslutningar

Kontrollera samtliga anslutningar i borrtoppen och eventuella kopplingsdosor för felaktig/bristfällig koppling eller vatten/fukt.

Koppla bort pumpen

  1. Koppla bort pumpen från styrenheten i kopplingsdosan.
  2. Löser ej jordfelsbrytaren, skall kabeln och pumpmotor kontrolleras för skada.
  3. Löser jordfelsbrytaren, skall kretskortet inuti styrenheten kontrolleras för skada.

Was this article helpful?

Related Articles