Kalibrering av sensorer och nollställning av felhistorik

Följ nedan beskrivna instruktioner för att kalibrera om trycksensor och eventuell flödessensor. Denna åtgärd nollställer även felhistoriken.

Inga progamminställningar ändras.

Om du plötsligt upplever ovanligt beteende med MiljöPLUS anläggningen kan dessa steg hjälpa att lösa problemet.

Instruktioner

  1. Pumpen ska vara igång – öppna närmaste kran.
  2. Tryck MODE SET + samtidigt i fem sekunder.
  3. Styrenheten startar om pumpen.
  4. Stäng kranen när vattnet åter kommer i kranen.

Was this article helpful?

Related Articles