Inget vatten från avtappning före en MiljöPLUS

En avtappning monterad före en PWM230 eller PWM400 kommer inte fungera. Styrenheten kan inte känna av om det tappas vatten före den. Följ nedan åtgärder.

Åtgärd

Flytta avtappning till efter styrenheten alternativt byt till StandAlone med trycksensor.

Was this article helpful?

Related Articles