Kontrollera lindningarna på en OGT Pump

Misstänker du att en OGT pump är bränd i lindningarna.

Kontrollera motorns lindningar med multimeter

  1. Koppla först loss 1-fas stickproppen från kabeln för att komma åt ledarna
  2. Mät sedan mellan vit & svart ledare med multimetern inställd på ohm
  3. Är värdet mellan 8,5-9,5 ohm är motorns lindningar ok

Was this article helpful?

Related Articles