Kontrollera rotationsriktning MiljöPLUS

Följ nedan instruktioner för att kontrollera rotation på en MiljöPLUS pump.

Åtgärder

Tryck MODE SET samtidigt i fem sekunder

Tryck MODE tills man kommer till RT.

Tryck + för att växla rotation.

Den rotation som ger högst tryck vid lägst frekvens är rätt.

Was this article helpful?

Related Articles