Lampor flimrar i huset eller internet störning.

När pumpen går flimrar vissa lampor i huset eller man får störning vid internet trafiken

 

För att ändra 'PWM värde', gå in på 'Menu' med pilarna och genom att trycka 'enter pilen' kommer in i 'Control parameter.'

Bläddra till 'motor Param.'

Trycka in koden 002

Bläddra till 'PWM' Ändra till lägre värde. Det finns 2,5; 4; 6; 8; 10kHz och man borde testa stegvis neråt.

Tryck på röda knappen för att återgå till 'Användarläge'.

Was this article helpful?

Related Articles