Manuell körning av MiljöPLUS pump vid trycksensor fel

Har trycksensorn lagt av eller på annat sätt strular så att det inte kommer vatten automatiskt kan man köra MiljöPLUS manuellt för att tillfälligt få vatten.

Instruktioner

  1. Tryck SET + i 5 sekunder tills det visar MA.
  2. Tryck MODE + samtidigt tills det kommer vatten.
  3. Tryck SET för att stanna pumpen.
  4. Tryck SET en gång till för att utgå till automatisk drift.
  5. Obs! Lämna alltid 1 kan öppna under manuell körning för att undvika skada på pumpen.

Observera

Manuell körning är endast en provisorisk lösning tills man kan åtgärda fel med trycksensorn.

Glöm ej att stänga av pumpen för att undvika skada på pumpen.

 

 

Was this article helpful?

Related Articles