Matning MiljöPLUS motor

Matning

En standard MiljöPLUS borrhålspump är utrustad med en 3-fas 230V (3x230V) motor. Styrenheten matas med 1-fas 230V och omvandlar strömmen till 3-fas 230V.

Ombyggnation till standard trycktank med tryckvakt

Har kunden en PWM230/201/202/203 styrenhet så kan motorn på pumpen endast matas med 3x230V ström. Ska anläggninga byggas om till standard trycktank med tryckvakt måste man ta upp pumpen och byta motorn till 3x400V.

Was this article helpful?

Related Articles