Meddelande i display

[Stp].– Ingång Jord & 2 inte slutna.

Pumpen går igång normalt genom en kortslutande signal mellan jord och plint 2.
Nivåvippa, ESPS eller elektroder används.

[drY] – Indikerar att en enfaspump som styrs med en vippa är inte igång.

Normalt är mikrobrytare nummer 3 på modulen ”on” och kontaktorn dragen genom ingång jord &2 men strömmen är under 0,5A eftersom pumpen inte går.

[XX.X] – Indikerar ström som går genom L2.

[XX’] – Indikerar tiden som har gått sedan startsignalen.

Indikeras i samband med Run tid inställning. Skyddar pumpen från att gå för länge ifall stop signalen alring kommer p.g.a. fel på stoppsignalen.

Was this article helpful?

Related Articles