MiljöPLUS Standalone EMC inställningar

MiljöPLUS Standalone har inbyggt skydd mot EMC störning.

Om du mot förmodan drabbas av EMC störning, kan du gå in och manuellt ställa in styrenheten för att motverka detta.

Åtgärd

  1. Tryck MODE SET + i fem sekunder.
  2. Tryck MODE tills CF visas i displayen.
  3. Välj mellan tre värden 5, 10 eller 20 kHz och testa om det avhjälper problemet.
  4. Tryck SET för att spara ändringarna.

Was this article helpful?

Related Articles