Motorhaveri

Följ nedan instruktioner för att dubbelkolla prognosen om motorhaveri på en 3x400V djupvattenpump.

Kontrollera Motorn

  1. Koppla bort markkabeln från kopplingsdosan i borrtoppen.
  2. Isolationsmät Ohm-värden mellan de tre faserna.
  3. Visar faserna olika ohm-värden är motorn trasig och måste bytas ut.
  4. Kontakta installatör för att byta ut motorn.

 

Was this article helpful?

Related Articles