Olja i brunnsvattnet

Ibland efter en djupvattenpump har installerats kan det finnas ett blått sken på vattenytan i brunnen.

Åtgärd

Franklinmotorer på våra djupvattenpumpar är fyllda med en livsmedelsgodkänd vitolja. Detta är helt ofarligt och försvinner efter några dagar.

Obs!

Olja i brunnen kan komma från slangen när pumpen installerades eller från annan förorening i grundvattnet såsom avloppsvatten. Om oljan inte försvinner bör man snarast undersöka varifrån det kommer och vidta åtgärder för att motverka detta.

Was this article helpful?

Related Articles