Placering av tryckvakt i ett system med hydrofortank

Vid installation av en pumpanläggning med hydrofortank kan man undra vart tryckvakten ska placeras i systemet – före eller efter hydroforen.

Svar

Tryckvakten ska placeras på utgående ledningen efter hydrofortanken. Alternativt kan den monteras på hydrofortanken i extra uttaget vid vattenståndställ.

Obs!

Placeras tryckvakten på pumpledningen före hydrofortanken så kan tryckslag ställa till med problem.

Detta pga att när pumpen startar blir det en plötslig tryckförändring. Tryckvakten upplever att trycket är högt och slår ifrån pumpen. Trycket sjunker sedan kraftigt och pumpen slår till igen efter startsignal från tryckvakten. Tryckvakten står då och ”klickar” till och från.

Följden är att pumpen och dess kabel slås sönder i brunnen.

Was this article helpful?

Related Articles