Programmering av Miljöplus styrenhet när man ska installera järnfilter eller syreaktivator

Vissa inställningar och åtgärder måste göras för att MiljöPLUS ska fungera tillfredsställande tillsammans med järnfilter/syreaktivator.

Instruktioner för att kontrollera vissa inställningar när man ska installera järnfilter till en Miljöplus anläggning.

Det finns två typer av järnfilter som beskrivs nedan. Samma inställningar behöver ändras vilket järnfilter man än väljer.

 • Standard Järnfilter
  Detta filter har en funktion som kallas backspolning och därav ska detta filter alltid installeras efter miljöplus styrenheten.
 • Göingfilter
  Även detta filter monteras efter miljöplus styrenheten. Skillnaden till ett vanligt standard järnfilter med backspolning är att detta kopplas elektroniskt till Miljöplus styrenheten. Den inbyggda tryckströmbrytaren på i Göinge filtret kallar på Miljöplus styrenheten att starta pumpen.
  Kontakta oss för att få manual med inkopplings och monterings anvisningar.

 

 1. Tryck MODE SET + i fem sekunder
 2. Tryck MODE tills TB visas i displayen.
  Kontrollera att värdet är 30. Om inte justera med eller +.

 3. Tryck MODE tills GP visas i displayen.
  Kontrollera att värdet är 0,2. Om inte justera med eller +.
 4. Tryck MODE tills GI visas i displayen.
  Kontrollera att värdet är 0,2. Om inte justera med eller +.
 5. Tryck SET för att spara ändringar.
 6. Tryck MODE SET + samtidigt för att starta om systemet.

Instruktioner för att kontrollera vissa inställningar när man ska installera syreaktivator till en Miljöplus anläggning.

 1. Tryck MODE SET + i fem sekunder
 2. Tryck MODE tills TB visas i displayen.
  Kontrollera att värdet är 30. Om inte justera med eller +.

 3. Tryck MODE tills GP visas i displayen.
  Kontrollera att värdet är 0,2. Om inte justera med eller +.
 4. Tryck MODE tills GI visas i displayen.
  Kontrollera att värdet är 0,2. Om inte justera med eller +.
 5. Tryck SET för att spara ändringar.
 6. Tryck MODE SET + samtidigt för att starta om systemet.

 
Upplever du efter att ovan inställningar kontrollerats att du får en dip i trycket efter att kranen öppnats kan du behöva göra ytterligare ett steg för att få tillfredsställande drift.
Man byter då till en större tank för att få mer reservvolym. Det optimala är en 8 liters tank.
Har man trångt om plats så kan man testa en 5L tank men vi kan inte garantera att det kommer att fungera ultimat med 5L.

Was this article helpful?

Related Articles