Programmering för nytt kretskort

Följ nedan instruktioner för att programmera ett nytt kretskort som har bytts.

Obs!

Gäller för MiljöPLUS Generation 1 (2-siffrig display).

Instruktioner

 1. Tryck MODE SET samtidigt i 5 sekunder.
 2. Justera RC för motorns Ampere – finns på märkskylten.
 3. Tryck MODE. FN visas i displayen, justera den till pumpens frekvens.
 4. Tryck SET.
 5. Tryck MODE SET samtidigt i 5 sekunder. FN visas i displayen, ange 3,5
 6. Tryck SET.
 7. MODE SET + samtidigt i 5 sekunder.
 8. TB visas i displayen, ange 30.
 9. Tryck MODE tills det visas GP.
 10. Ange värde beroende på monteringsdjup. Se tabell nedan.
  Djup (m) GP
  0-60 0,6
  70-90 0,4
  100-120 0,2
  120+ 0,1
 11. Tryck MODE en gång, GI visas.
 12. Ange värde beroende på monteringsdjup. Se tabell nedan.
  Djup (m) GI
  0-60 0,6
  70-90 0,4
  100-120 0,2
  120+ 0,1
 13. Tryck MODE tills det visas FL, ange 30.
 14. Tryck SET.

Was this article helpful?

Related Articles