Pulserande vatten i kran

Ibland kan man uppleva att vattnet pulserar i kranen. Genom att följa nedan instruktioner kan du avhjälpa problemet.

Justera GP & GI parametrar

 1. Tryck MODE SET + i 5 sekunder.
 2. Tryck MODE tills du kommer till GP.
 3. Sitter pumpen på mindre än 60m djup, ändra värdet till 0,4.
 4. Sitter pumpen på mindre än 100m djup, ändra värdet till 0,2.
 5. Tryck MODE en gång till för att komma till GI.
 6. Sitter pumpen på mindre än 60m djup, ändra värdet till 0,4.
 7. Sitter pumpen på mindre än 100m djup, ändra värdet till 0,2.
 8. För att spara ändringarna trycker man på SET.
 9. Starta nu om styrenheten genom att trycka MODE SET + samtidigt i 5 sekunder.

Fel lufttryck i trycktank

 1. Lufttrycket i trycktanken skall vara 1 bar under det inställda trycket i styrenheten.
 2. För att kontrollera det inställda trycket, tryck MODE SET i 5 sekunder.
 3. Trycket visas i displayen. Antingen växlar det mellan SP och det inställda trycket eller så visas det SP och det inställda trycket.

För att kontrollera lufttrycket i tanken

 1. Stäng av styrenheten (Obs! dra endast ut kontakten när det står SB i displayen).SB betyder Standby. Detta uppstår när man har stängd kran och pumpen är i viloläge.
 2. Öppna en kran för att göra systemet trycklöst. Låt kranen stå öppen.
 3. Kontrollera lufttrycket i tanken och justera om nödvändigt till 1 bar under det inställda trycket i styrenheten.
 4. Läcker det luft ur påfyllningsventilen skall tanken bytas ut.
 5. Kommer det vatten ur påfyllningsventilen när trycket kontrolleras skall tanken bytas.
 6. Starta nu styrenheten för att se om det hjälpte att justera trycket.

Was this article helpful?

Related Articles