Pump har slutat fungera

Ibland kan din pump sluta fungera efter att den tidigare fungerat felfritt. Följ nedan åtgärder.

Pump blockerad

  1. Pumpens intag kan ha blivit igensatt av t.ex. sand/järn/mangan/borrkax som kan återfinnas i ditt brunnsvatten.
  2. Ta upp pumpen för kontroll och rengöring om nödvändigt.

Säkring har löst ut

  1. Kontrollera samtliga säkringar samt huvudsäkringar.
  2. Löser det igen, kontakta elektriker för att mäta elfelet.

 

Was this article helpful?

Related Articles