Pump stannar ej

Pumpen är igång hela tiden, när samtliga kranar är avstängda.

Vattenfilter installerad före styrenheten

Kontrollera vattenfilter specifikation och montera efter styrenheten.

FT värde för lågt. (Endast för PWM 230 Gen 1)

 1. Tryck MODE SET + samtidigt i ca 5 sekunder.
 2. Tryck MODE tills man kommer till FT.
 3. Öka värdet 2 steg med + knappen. Tryck sedan SET för att spara och se om det hjälper.
 4. Hjälper det inte att öka 2 steg. Utför stegen ovan igen för att öka ytterligare 2 steg tills problemet är åtgärdat.

FZ värde för lågt. (Endast för Miljöplus Standalone)

 1. Tryck MODE SET samtidigt i ca 5 sekunder.
 2. Tryck MODE tills man kommer till FZ.
 3. Öka värdet med 2 Hz med + knappen. Tryck sedan SET för att spara och se om det hjälper.
 4. Hjälper det inte att öka 2 Hz. Utför stegen ovan igen för att öka ytterligare 2 Hz tills problemet är åtgärdat.

GP & GI värde felinställt. (Endast för Miljöplus Standalone)

 1. Tryck MODE SET + samtidigt i ca 5 sekunder.
 2. Tryck MODE tills man kommer till GP.
 3. Kontrollera att värdet är 0,4. Om inte justera detta med eller +.
 4. Tryck MODE en gång till för att komma till GI.
 5. Kontrollera att värdet är 1,0. Om inte justera detta med eller +.
 6. Tryck sedan SET för att spara och se om det hjälper.

Was this article helpful?

Related Articles