Pumpen stannar inte trots noll flöde

Styrenheten stannar pumpen när är-värdet (Set point) är överskriden med 0,5b och varvtalet (Hz) är under inställt stopp värdet.

Notera först varvtalet (Hz) och tryck (bar)

Korrigera genom att ändra på stopp parameter som heter ”Freq. Min. control”.

Ändring görs genom att gå in på ”Menu” med pilarna och genom att trycka ”enter pilen”.

Bläddra med upp o ner pilarna för att komma in i ”Control parameter”.
Trycka in koden 001
Bläddra till ”Freq. min. control” och tryck enter, ”Värdet” blinkar, ändra med pilar upp eller ner. Tryck enter. Siffran slutar blinka. Tryck på röda knappen för att återgå till ”Användarläge”

I flesta fall behöver man höja värdet så den blir 2 varv högre än den noterade värdet.

 

Was this article helpful?

Related Articles