Pumpen startar ofta

Trycktanken fungerar inte som den ska, pumpen startar för ofta. Följ nedan instruktioner för att avhjälpa problemet.

Felaktigt tryck i tanken

Ställ in trycket enligt nedan:

  1. Ställ in tryckvakten:
    1. Tillslag: 2,5 bar
    2. Frånslag: 4,5 bar
  2. Töm/fyll tanken halvvägs med vatten.
  3. Fyll på tanken med luft till 0,3 bar under tillslagstrycket – 2,2 bar

Dålig/utbränd tryckvakt

Byt ut tryckvakt – kontakta installatör.

Motorskyddet har löst ut

Återställ motorskyddet. Löser motorskyddet ut upprepade gånger – kontakta installatör.

Säkring har löst ut

Byt säkring. Löser säkringen upprepade gånger – kontakta installatör

 

Was this article helpful?

Related Articles