Pumpstationen svämmar över

Om din pumpstation översvämmar kan du följa nedan beskrivna instruktioner för åtgärda problemet.

Blockage i utloppet

Kontakta installatör.

Nivåvippan har hängt sig

Ta en längre pinne eller liknande och rör på vippan så att den lossnar från fett uppbyggnaden.

Spola sedan ordentligtmed t.ex. trädgårdsslang för att åtgärda problemet. Använd ej högtryckstvätt.

Detta bör göras minst 1 gång om året. Se medföljande drift och underhålls manualen för just din pumpstation.

Pumpen har blockerats

Demontera pumpen från rörledningar och lyft upp för undersökning.

Antingen kan man lossa på skräpet själv eller lämna in den till en utav våra service partners.

Pumpen är överhettad och har havererat

Kan ha orsakats utav produktfel, installationsfel eller om pumpen har försökt pumpa när den var igensatt då det orsakar högt motstånd för motorn. Kontakta en servicepartner för att undersöka pumpen.

Was this article helpful?

Related Articles